Penyiapan Call Center/Monitoring Center

Call Center dalam Implementasi SIJARIEMAS berfungsi untuk menjembatani hambatan proses komunikasi ketika menggunakan aplikasi SIJARIEMAS dalam proses rujukan, baik rujukan gawat darurat maupun rujukan terencana. Petugas Call Center SIJARIEMAS dapat berfungsi, antara lain:

  • Menerima dan mencatat laporan kejadian kegawatdaruratan dari masyarakat dan meneruskan kepad pihak yang bisa memberikan bantuan atau pertolongan
  • Mengingatkan ke petugas di RS rujukan apabila ada permintaan rujukan yang terlambat direspon
  • Membantu mencarikan rumah sakit rujukan
  • Memberikan informasi ketersediaan bagi tenaga kesehatan perujuk
  • Menampung umpan balik dari masayarakat

Jika tidak tersedia Call Center, paling tidak disiapkan Monitoring Center dengan petugas pemantau yang bisa mengingatkan ke petugas di RS rujukan apabila ada permintaan rujukan yang terlambat direspon.